Door op 16 januari 2014

Investeren voor mensen

Veel mensen die je op straat aanspreken vragen zich af waarom de gemeente juist nu, in deze tijd, zoveel geld uit moet geven aan nieuwbouw voor theater, muziekschool en bibliotheek. Waarom nu 13 miljoen euro belastinggeld uitgeven, terwijl zoveel mensen het moeilijk hebben. Waarom geef je het geld niet uit aan zorg of aan onderwijs of aan sportverenigingen?

Ik zal helder zijn. Ik ben een groot voorstander van deze investering en ook juist nu. Waarom? Daar zijn wat mij betreft drie redenen voor.

investeren in de toekomst

De belangrijkste reden is dat stilstand achteruitgang is. Deze zegswijze bestaat niet voor niets komt ook in ander talen voor. Zij is nog steeds waar. Het is belangrijk om als stad of dorp altijd te blijven investeren in je toekomst. Bij zo’n toekomst hoort een aantrekkelijk en economisch gezond centrum. Een centrum waar mensen graag komen, waar winkels, horeca en andere centrumvoorzieningen zich graag vestigen. Nu niet investeren in het centrum gaat ten koste van werkgelegenheid in Hoogezand en Sappemeer.

investeren in het heden

Maar waarom dan juist nu, terwijl we het geld ook aan zoveel andere, sociale onderwerpen zouden kunnen uitgeven? Voor mij is niets socialer dan investeren voor werkgelegenheid. Investeringen als die in het Huis voor Cultuur en Bestuur zorgen er direct voor dat mensen aan het werk zijn. Het zorgt voor werk voor een flink aantal bouwvakkers gedurende minstens 1,5 jaar. Veel economen klagen er over dat de overheid met haar bezuinigingen de economie schaadt. Daar zit veel waarheid in. Juist daarom kies ik er voor nu te investeren en daarmee werk te bieden aan een sector die het moeilijk heeft, de bouw. Nu investeren heeft ook nog als voordeel dat het relatief goedkoop kan. In gouden tijden betaal je ook gouden prijzen. In een tijd als deze krijg je aanzienlijk meer waar voor je euro dan wanneer het goed gaat met de economie. Dit geldt zowel voor de bouwkosten, maar ook voor de financiering van de investering. Rentes zijn extreem laag, zodat de financieringslasten ook laag zijn. Voor de gemeente geldt hetzelfde als voor particulieren. Als je van plan en in staat bent om een nieuw huis te kopen, is dit bij uitstek de tijd er voor.

 

investeren in duurzaamheid

Met de keuze voor deze investeringen maken we voorzieningen toekomstbestendig. De huidige gebouwen voldoen in veel opzichten al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Kosten van onderhoud en gebruik van de gebouwen (gas, licht, etc) zijn hoog. Door nu te investeren worden die kosten een stuk lager en komt het er uiteindelijk op neer dat de kosten van de nieuwbouw ongeveer gelijk zijn aan de huidige situatie. Ook hier maak ik de vergelijking met een particuliere woning. Wanneer iemand nu 500 euro aan hypotheek betaalt en aan energielasten 300 euro kan de keuze voor een nieuw huis 650 euro aan hypotheeklasten en 150 euro aan energielasten een enorme verbetering zijn. Veel meer huis voor hetzelfde geld. Dat is ook waar ik voor kies met de investering in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Vernieuwde en verbeterde voorzieningen voor hetzelfde geld.

Dat zijn voor mij redenen waarom nu investeren juist heel sociaal is. Het zorgt voor werk nu en op de langere termijn en niets is socialer dan er voor zorgen dat er werk is voor mensen.

Ger Lindeman