29 augustus 2013

Persbericht Ouderenmiddag PvdA / Start Ombudsteam PvdA / Start Campagne 2014

Op 5 september aanstaande start de verkiezingscampagne van de PvdA in Hoogezand-Sappemeer. Een campagne voor gemeenteraadsverkiezingen die er meer dan ooit toe doen. Nooit eerder was de keuze van de kiezer zo essentieel voor de toekomst. Nooit eerder waren de teverdelen middelen zo schaars en ging het er om de juiste keuzes zo scherp te maken. Dit besefvan urgentie maakt dat de PvdA in Hoogezand-Sappemeer al op 5 september start met haarcampagne.

De afgelopen jaren is de PvdA steeds aanspreekbaar geweest voor haar kiezers op gevoerd beleid. Op diverse momenten zijn kiezers actief benaderd, bijvoorbeeld tijdens een avond voorjongeren over hun perspectief op de Arbeidsmarkt, maar ook op veel kleinere schaal ingesprekken met uitkeringsgerechtigden over hoe zij zelf denken over het leveren van een bijdrageaan de maatschappij. Maar op 5 september start de campagne echt!

Op 5 september komt PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman naar Hoogezand-Sappemeer.

 

Start Ombudsteam

Eerst zal hij samen met wethouder en beoogd lijsttrekker Ger Lindeman de aftrap geven voor hetnieuw opgerichte PvdA-Ombudsteam. Een groep van 10 vrijwilligers die mensen in onzegemeente met raad en daad terzijde zullen staan door regelmatig een spreekuur te organiseren endoor altijd telefonisch bereikbaar te zijn. Deze lokale ombudsteams zijn een belangrijk speerpuntvan partijvoorzitter Spekman. Sinds zijn aantreden beschikt de PvdA inmiddels alweer over circa150 lokale ombudsteams. Deze aftrap vindt plaats om 13.00u in Wijkcentrum De Kern aan de Rembrandtlaan Start Campagne Tijdens die bijeenkomst zal beoogd lijsttrekker Ger Lindeman ook een toelichting geven op deCampagne die vanaf dat moment intensief gevoerd zal worden. Onder andere door onder de noemer “Lopen met de Lijsttrekker” de straten en buurten van de gemeente in te gaan en met demensen daar in gesprek te gaan. Rond 13.45 wordt de Campagneaftrap voortgezet met een wandeling van Hans Spekman met GerLindeman en anderen in de richting van het Spinneweb in het Margrietpark. Tijdens die wandeling zullen mensen op straat en in de huizen worden aangesproken op wat zij vinden van hun woon- enleefomgeving en van de gemeente.

 

Ouderenbijeenkomst

Hans Spekman vervolgt de middag met een bijeenkomst gericht op ouderen die om 15.00u begintin het Spinneweb. Deze ouderenbijeenkomst wordt geleid door wethouder Roelof Stäbler en PvdA-partijvoorzitterHans Spekman. De PvdA is zich bewust van de forse onrust die onder ouderen leeft. Onrust overgrote veranderingen in de zorg, over pensioenen en over de toekomst van hun kleinkinderen.Hans Spekman gaat daarover graag het gesprek aan, zal de keuzes van de PvdA toelichten eningaan op vragen en zorgen van aanwezige ouderen. De middag zal in een gezellige sfeer worden afgesloten.