11 november 2013

PvdA Verkiezingsprogramma 2014 – 2017 Sterk, Sociaal en Ondernemend

Sterk, Sociaal en Ondernemend

De komende gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in een periode van veel veranderingen. Voor 2018 wordt een gemeentelijke herindeling voorzien. Er komen veel nieuwe taken op de gemeente af en we verkeren in een heftige, wereldwijde economische crisis zoals maar weinig mensen die ooit hebben meegemaakt.

Deze veranderingen en omstandigheden brengen veel onzekerheid met zich mee. Onzekerheid voor de inwoners van onze gemeente, maar ook voor de gemeente en de gemeentelijke politiek. Veel zaken zijn moeilijk te voorspellen en ook nog niet duidelijk.

Daarom kiest de PvdA er voor deze keer niet te komen met een uitgebreid verkiezingsprogramma met de gebruikelijke wensenlijstjes en beloften. We weten niet hoe de wereld er over twee of drie  jaar uit zal zien. Dat was altijd al zo, maar nu des te meer. Daarom bestaat dit verkiezingsprogramma vooral uit een beschrijving van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en de inzet van de PvdA daarbij.

Waar we duidelijk over zijn, is dat deze tijd van iedereen een bijdrage vraagt en dat we van degene die dat kan dragen meer vragen dan van degene die dat niet kan.

De PvdA wil de kiezers alleen beloftes doen die ze waar kan maken. In tijden als deze zijn dat er niet veel. De kiezer mag wel een actieve houding van de PvdA verwachten. Een  houding waarbij we kansen pakken als ze zich voordoen. Een houding die ruimte geeft aan de creativiteit van de samenleving. Een houding waarbij we ons niet op voorhand laten leiden door wetten, regels en andere beperkingen. En boven alles mag de kiezer van de PvdA verlangen dat we bij het verdelen van de beperkte middelen altijd kiezen voor eerlijk delen. We geven het geld uit daar waar het echt nodig is en bieden een fatsoenlijk vangnet voor iedereen die dat nodig heeft. We zijn sterk én sociaal

Lees hier het gehele verkiezingsprogramma > Verkiezingsprogramma PvdA-HS 2014