Standpunten

Zoeken

Arbeidsmarkt en werk

De PvdA wil voor de meest kwetsbare mensen een fatsoenlijk sociaal vangnet

Lees verder

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

De PvdA ziet deze vorm van hulpverlening als een belangrijke kerntaak voor de gemeente

Lees verder

Decentralisaties

De nieuwe taken die de gemeenten gaan uitvoeren zijn de jeugdzorg, een deel van de AWBZ en de integratie van een groot deel van de mensen met SW-indicatie of een Wajong-uitkering op de reguliere arbeidsmarkt

Lees verder

Gemeentefinanciën

Het financiële huishoudboekje van onze gemeente is al sinds jaar en dag mede dankzij de PvdA goed op orde

Lees verder

Herindeling

De verkiezingen in maart 2014 zullen (waarschijnlijk) de laatste zijn in de zelfstandige gemeente Hoogezand-Sappemeer

Lees verder

Onderwijs

Tegenwoordig zijn diploma’s nodig om werk te krijgen

Lees verder

Samen leven, samen zorgen

De financiering van de verzorgingsstaat staat onder druk

Lees verder

Sport en samenleving

Traditioneel is Sport voor de PvdA in Hoogezand-Sappemeer een belangrijk thema

Lees verder

Wonen

Voor het wonen ligt de prioriteit de komende jaren bij de wijkvernieuwing van Gorecht-west

Lees verder