Armoedebeleid en schuldhulpverlening

De PvdA ziet deze vorm van hulpverlening als een belangrijke kerntaak voor de gemeente

Niet alleen de mensen op bijstandsniveau, maar ook zelfstandige ondernemers, zzp-ers en tweeverdieners die hun baan verliezen, komen in financiële problemen. Het aantal mensen met schulden loopt daardoor fors op.

Voor mensen met problematische schulden biedt de gemeente schuldhulpverlening. Als dat nodig is worden ook de problemen aangepakt die schuldsanering moeilijk maken. Hiervoor kan bijvoorbeeld maatschappelijk werk of verslavingszorg worden ingeschakeld.

 

De PvdA ziet deze vorm van hulpverlening als een belangrijke kerntaak voor de gemeente. Hierop wordt niet bezuinigd en als dat nodig is worden extra middelen ingezet. Inkomensbeheer is beschikbaar voor mensen die hun financiën niet zelf op orde kunnen houden. Ook dat ziet de PvdA als een belangrijke kerntaak. Wel kunnen vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol spelen bij die vorm van hulp.

 

Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede.  Het stimuleringsfonds zorgt voor tegemoetkoming in o.a. bijkomende schoolkosten, het verstrekken van computers, en voor deelname aan sport en culturele activiteiten. Welke andere keuzes ook gemaakt worden. Deze vorm van ondersteuning door de gemeente ziet de PvdA als een kerntaak. Wij willen de mogelijkheden van het stimuleringsfonds voor kinderen uitbreiden naar gezinnen met een inkomen dat hoger ligt dan 110% van het minumumloon en ook de vergoedingen voor sommige activiteiten verhogen. Bijvoorbeeld door de contributie van sportverenigingen voor kinderen tot 18 jaar volledig te vergoeden voor ouders met een inkomen tot 120 % van het minimumloon en daarboven afhankelijk van het inkomen een deel van de contributie te vergoeden.

 

“Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede, de PvdA zal daarom extra inzetten op uitbreiding van de mogelijkheden om een beroep te doen op het stimuleringsfonds voor deelname aan sport en cultuur.”