Decentralisaties

De nieuwe taken die de gemeenten gaan uitvoeren zijn de jeugdzorg, een deel van de AWBZ en de integratie van een groot deel van de mensen met SW-indicatie of een Wajong-uitkering op de reguliere arbeidsmarkt

Het rijk veronderstelt dat gemeenten deze taken efficiënter kunnen uitvoeren en bezuinigt daarom fors op de budgetten. Ook de PvdA vindt dat deze taken effectiever en efficiënter door gemeenten uitgevoerd kunnen worden. De huidige kortingen gaan echter veel verder dan efficiencykortingen. Het zijn voor een aanzienlijk deel zeer forse  bezuinigingen. Bezuinigingen die maken dat het voor gemeenten een lastige opgave wordt om tot een verantwoorde uitvoering te komen. Feit is ook dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat we geen extra geld van het rijk kunnen verwachten. We zullen het moeten doen met wat er is.

Dat betekent wat de PvdA betreft keuzes maken en creatief zijn. Hierbij stellen wij een aantal uitgangspunten centraal:

de overheid is er om een fatsoenlijk vangnet voor de “zwakkeren” in de samenleving te bieden;

wie zichzelf kan redden, of zelf hulp kan organiseren, wordt daarbij minimaal gefaciliteerd. Hij of zij zal meer een beroep op de samenleving moeten doen;

deze uitgangspunten gelden op allerlei terreinen: zorg, welzijn, werk en inkomen, wonen, maar ook op terreinen als sport en cultuur.

 

“Bij de uitvoering van de komende decentralisaties staat voor de PvdA centraal dat we de zwakkeren in de samenleving een vangnet bieden. Wie dat enigszins kan organiseert zelf zijn of haar hulp in de samenleving.”