Herindeling

De verkiezingen in maart 2014 zullen (waarschijnlijk) de laatste zijn in de zelfstandige gemeente Hoogezand-Sappemeer

De gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen zal, zoals het nu lijkt, op 1 januari 2018 een feit zijn. Voor de nieuwe gemeenteraden zullen dan in het najaar van 2017 verkiezingen worden gehouden. Er zal van de gemeentebesturen veel energie gevraagd worden om het samengaan voor te bereiden. Maar ook hier geldt: “Tijdens de verbouwing blijft de winkel open.”

Wij zijn als PvdA in Hoogezand-Sappemeer al langere tijd voor een ingrijpende herindeling. Er komt een aantal nieuwe zware taken (Jeugdzorg, grote delen van de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt) op gemeenten af. Taken die heel moeilijk of helemaal niet lokaal te organiseren zijn in kleine gemeenten. Dit schaalprobleem wordt vaak opgelost door samenwerkingsverbanden als gemeenschappelijke regelingen, maar die geven veel onnodige “bestuurlijke drukte”. Wij zijn daar geen voorstander van. De PvdA kiest voor helderheid. Taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en die moet in staat zijn om die uitvoering te controleren.

Ook zijn wij er als PvdA van overtuigd dat de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden door de herindeling. Door de steeds snellere ontwikkeling van allerlei internettoepassingen is die dienstverlening veel minder afhankelijk van een plek dichtbij. Op termijn wil de PvdA een overheid die maximale service levert tegen een aanvaardbare prijs. Bijvoorbeeld door een haal- en brengservice voor documenten zoals een paspoort, wat vooral voor ouderen een uitkomst kan zijn.

Bij de uitwerking van herindeling stelt de PvdA als kader dat binnen vijf jaar een evaluatie plaatsvindt ten aanzien van beoogde effecten als een betere dienstverlening en efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering.

De identiteit van een dorp of stad verandert niet door een herindeling. Die identiteit wordt gevormd door de mensen die daar wonen. De PvdA wil de inwoners ondersteunen in het behouden en versterken van die eigen identiteit. Bijvoorbeeld door eigen budgetten voor dorpen en wijken uit te breiden. De herindeling in Oldambt heeft geleerd dat dorpen en hun inwoners in een grotere gemeente uitstekend bediend kunnen worden door ondersteuning meer dorps- of wijkgericht in te zetten.

“Herindeling is voor de PvdA een noodzakelijk middel om tot een betere dienstverlening door de lokale overheid te kunnen komen.”