Onderwijs

Tegenwoordig zijn diploma’s nodig om werk te krijgen

Maar een diploma staat ook voor ontwikkeling van algemene kennis en vaardigheden, zodat iemand zich kan redden in de samenleving en zichzelf als individu kan ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen en jongeren naar school gaan en een opleiding volgen om later een beroep te kunnen uitoefenen dat past bij hun mogelijkheden en interesses. Wij vragen van hen en hun ouders zich daarvoor naar vermogen in te zetten.

Schoolsucces is ook afhankelijk van goede scholen: moderne gebouwen, actuele leermiddelen, deskundige leerkrachten en slagvaardige schoolleiders. Daarom blijven wij inzetten op multifunctionele accommodaties waar kinderopvang en basisschool onder één dak samenwerken. Als gevolg van de op termijn teruglopende leerlingaantallen pleiten wij voor minder, maar hoogwaardiger schoollocaties. Nu is het gemeentebestuur nog het bestuur van de openbare basisscholen. Verzelfstandiging is echter onontkoombaar. Onder meer vanwege de herindeling zal het in de toekomst niet langer mogelijk zijn  het de huidige bestuurlijke model te handhaven. De PvdA is van mening dat deze verzelfstandiging slagvaardig en zorgvuldig moet worden voorbereid. Speciale aandacht zullen wij daarbij besteden aan het instandhouden van het professionele bewegingsonderwijs. De PvdA vindt dit nu, maar ook in de toekomst van groot belang dat bewegen onder professionele begeleiding integraal onderdeel uit blijft maken van het onderwijsprogramma.