Wonen

Voor het wonen ligt de prioriteit de komende jaren bij de wijkvernieuwing van Gorecht-west

Voor het wonen ligt de prioriteit de komende jaren bij de wijkvernieuwing van Gorecht-west. De aanpak van de sociale problemen in die wijk, het mensen actief mee laten doen in de wijk, (ook voor wat betreft de woningbouw en de inrichting van de wijk) werpt zijn vruchten af en is een voorbeeld voor toekomstige herstructureringen.

In onze gemeente is op dit moment voldoende ruimte voor nieuwbouw. De PvdA zal zich inzetten om vernieuwende initiatieven te steunen die de woningbouw weer op gang kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken naar creatieve manieren om eigendom over te dragen (gefaseerd, grond in erfpacht e.d.), door mee te werken aan mogelijkheden voor specifieke financieringen (bijvoorbeeld hypotheken specifiek gericht op mensen die geen vaste baan hebben) of het ondersteunen van bijzondere particuliere initiatieven. Uitgangspunt voor de rol van de gemeente op de huidige woningmarkt is kansen pakken waar ze zich voordoen en niet op voorhand uitgaan van allerlei beperkingen.

Door de moeilijke situatie op de markt voor koopwoningen is de belangstelling voor huren toegenomen. Daarnaast vraagt de huidige woningmarkt ook om de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. In de prestatieafspraken met de lokale corporaties wil de PvdA nadere afspraken opgenomen zien over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. De PvdA gaat uit van de woonlastenbenadering bij het invullen van het begrip betaalbaarheid. Hierbij worden de woonlasten bepaald door de optelsom van huur en energielasten.

Een nieuwe visie op het wonen in Hoogezand-Sappemeer hoort wat de PvdA betreft thuis in de ontwikkeling van een totale visie op de in het kader van de herindeling nieuw te vormen gemeente. Bij het komen tot die visie worden de inwoners nadrukkelijk betrokken.

 

“De PvdA wil afspraken met de corporaties maken over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Onder betaalbaar verstaat de PvdA in dit verband de optelsom van huur en energielasten als percentage van het inkomen.”