José van Schie

Sinds 24 oktober 2016 ben ik wethouder in Hoogezand-Sappemeer. Met in portefeuille o.a volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, sport en recreatie.
In 1991 ben ik, samen met mijn man, in de stad Groningen komen wonen, waar ik o.a jaren werkte voor verschillende woningcorporaties. In 2002 werd ik lid van de Gemeenteraad en van 2004-2010 was ik wethouder in de stad. De afgelopen jaren was ik vooral bestuurlijk actief in betaalde en onbetaalde functies.

De rode draad in mijn leven is het samen met anderen bouwen aan een samenleving, waar mensen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en mee te doen, en waar voldoende (betaalbare) woningen zijn in veilige, duurzame buurten met voorzieningen. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken, maar de overheid er ook is, als het moet, met name voor diegenen die dit het hardst nodig hebben. Ik ben al heel lang lid van de PvdA en vind het nog steeds de beste partij om deze doelen te realiseren.

Ik beschouw het als een eer om wethouder in Hoogezand-Sappemeer te zijn en voel mij al aardig thuis. Mijn belangrijkste doelen zijn het oppakken van de wijkvernieuwing, o.a in Gorecht West, de aanpak van het Stadshart Noord, het uitvoeren van het programma Bedrijvigheid en Leefbaarheid en het goed organiseren van de sportvoorzieningen. Verder wil ik een bijdrage leveren aan een goede start van de gemeente Midden Groningen.